My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)


Թողնել մեկնաբանություն

Հետաքրքիր փաստեր մաթեմատիկայի մասին


1.Ծամոնը ուղեղի ակտիվության խթանիչ է.

ուսանողները, ովքեր ծամոն են ծամում մաթմեատիկական թեստերի ժամանակ, ավելի լավ արդյունքներ են ունենաում:

2. 2520 թվի յուրահատկությունը.

2520 թիվը ամենափոքր բնական թիվն է, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 1-ից 10 բոլոր թվերի վրա:

3. Փողկապը որպես մաթեմատիկական հետազոտության օբյեկտ.

գիտնականները պարզել են, որ գոյություն ունի փողկապը կապելու 177147 եղանակ:

4. Աշխարհի գիտական ժառանգությունը. Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Ընտրությամբ գործունեություն, դաս 17


1. *84933148400 թիվը 6 հաջորդական բնական թվերի արտադրյալն է: Ի՞նչի է հավասար ջնջված առաջին թվանշանը:

2. 1234567890 թվի թվանշանների միջև որոշ տեղերում դրեք «+» և «–»նշաներն այնպես, որ գումարում ստացվի հնարավոր ամենամեծ եռանիշ թիվը:

3.  B թիվը ստացվում է  A եռանիշ թվից` նրա թվանշանները հակառակ հերթականությամբ գրելով: Նրանց գումարում ստացվող թվի բոլոր թվանշանները կարո՞ղ են լինել կենտ թվեր: 4. Երկնիշ թվի առաջին Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Ընտրությամբ գործունեություն, դաս 5.


1. Հնարավո՞ր է արդյոք 1, 2, 3,…9, 10 թվերը դասավորել շրջանաձև այնպես, որ ոչ մի երկու հարևան թվերի գումարը չբաժանվի ո՛չ 3-ի, ո՛չ 5-ի և ո՛չ էլ 7-ի:

2.Բնական թվից հանեցին նրա թվանշանների գումարը, ստացված թվից նորից հանեցին նրա թվանշանների գումարը և այդպես շարունակ: Այդպիսի 11 քայլերից հետո առաջին անգամ է ստացվում 0: Ո՞ր թվից են սկսել: Շարունակել կարդալ