My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)


Թողնել մեկնաբանություն

Ընտրությամբ գործունեություն, դաս 17


1. *84933148400 թիվը 6 հաջորդական բնական թվերի արտադրյալն է: Ի՞նչի է հավասար ջնջված առաջին թվանշանը:

2. 1234567890 թվի թվանշանների միջև որոշ տեղերում դրեք «+» և «–»նշաներն այնպես, որ գումարում ստացվի հնարավոր ամենամեծ եռանիշ թիվը:

3.  B թիվը ստացվում է  A եռանիշ թվից` նրա թվանշանները հակառակ հերթականությամբ գրելով: Նրանց գումարում ստացվող թվի բոլոր թվանշանները կարո՞ղ են լինել կենտ թվեր: 4. Երկնիշ թվի առաջին Շարունակել կարդալ