My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)


Մեկնաբանություններ (3)

Առցանց ուսուցում


25-29 հունվար, 2016թ.

Միջին դպրոց

Հանրահաշիվ, երկրաչափություն

Ավագ դպրոց

Հանրահաշիվ, երկրաչափություն


Մեկնաբանություններ (3)

Առցանց ուսուցում


18-22 հունվար, 2016թ.

Միջին դպրոց

Հանրահաշիվ, երկրաչափություն

Ավագ դպրոց

Հանրահաշիվ, երկրաչափություն


Մեկնաբանություններ (48)

Առցանց ուսուցում


11-15 հունվար, 2016

Սիրելի սովորողներ, այս մեկ շաբաթը առաջարկում եմ առցանց աշխատել հետևյալ կերպ. այս նյութի կարծիքներ բաժնում յուրաքանչյուրս առաջարկում ենք հետաքրքրաշարժ խնդիրներ և միասին փորձում ենք լուծել այդ խնդիրները: Ես առաջարկում եմ այսպիսի խնդիրներ. Շարունակել կարդալ


Թողնել մեկնաբանություն

Շտկողական առաջադրանքներ


I մաս

Կատարման սկիզբ՝ 11.07.13

Կատարման ավարտ՝  1.08.13

Հանրահաշիվ (գիրք) 32, 48, 123, 126, 128, 129, 130, 64,  192, 197, 203, 237, 268, 272

Երկրաչափություն (գիրք) 1, 13, 20, 23, 59 96, 94, 143, 160, 170


Թողնել մեկնաբանություն

Կոորդինատային հարթություն


8-րդ դասարան, հանրահաշիվ

Կոորդինատային հարթություն