My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Մաթեմատիկական լավագույն կայքերը

Թողնել մեկնաբանություն


www.weareteachers.com-ը ներկայացնում է մաթեմատիկա ուսուցանող լավագույն կայքերը: Այս կայքերում կգտնեք խաղեր, գործնական առաջադրաքներ, գնահատման գործիքներ և անհրաժեշտը մասնագիտական զարգացման համար:

1. ALEKS

Կայքը վճարովի է, նախատեսված է 3-12-րդ դասարանի սովորողների համար: Կայքում հարեցերի միջոցով որոշվում է սովորողների կարիքները և ուղղորդում դեպի այն թեմաները, որոնք պետք է սովորողը սովորի:

2. Art of Problem Solving

Կայքը վճարովի է, նախատեսված է 2-12-րդ դասարանի սովորողների համար: Դասագրքերի հետ մեկտեղ, կայքում կան նաև տեսանյութեր, վստահելի առցանց ռեսուրսներ, մաթեմատիկական խնդիրներ մրցույթներից և առցնաց դասեր:

3. Buzz Math

Բաժանորդագրության դեպքում կայքն անվճար է, նախատեսված է 6-9-րդ դասարանի սովորողների համար: Կայքի նպատակն է զարգացնել միջին դպրոցի սովրողների գործնական հմտությունները: Այն պարունակում է բարձրորակ խնդիրներ: Պատահականորեն կրկնվող խնդիրները հնարավորություն են տալիս սովորողներին հմտանալու, իսկ ուսուցիչները ստանում են մանրամասն արդյունքներ, որոնք օգնում են նրանց առաջնորդել և վերահսկել սովորողների առաջընթացը:

4. Corbettmaths

Անգլիական այս կայքը տրամադրում է մաթեմատիկական տեսանյութեր, մաթեմատիկային վերաբերող հարցեր և պատասխաններով թեստեր: Անվճար է, նախատեսված է մինչև 12-րդ դասարանի սովորողների համար:

5. CueThink

Այս ծրագիրը օգնում է սովորողներին զարգացնելու մաթեմատիկական հմտությունները և քննական մտածողությունը: Սովորողները կսովորեն լուծել խնդիրները և բացատրել քայլերը: Նախատեսված է մինչև 12-րդ դասարանի սովորողների համար: Փորձնական անվճար է:

6. DragonBox

Նախատեսված է ուսուցիչների և ծնողների համար: Փորձնական անվճար է:

7. Dreambox

Ուսումնական պլատֆորմ՝ նախատեսված դասարանական ուսուցման լրացման համար: Ներառում է ռեսուրսներ ուսուցիչների համար: Նախատեսված է մինչև 8-րդ դասարանի սովորողների համար: Փորձնական անվճար է:

8. Edgenuity

Առցանց ուսումնական հարթակ՝ նախնական և լրացուցիչ ուսուցման համար: Սովորողներին տվեք այն աջակցությունը, որն անհրաժեշտ է հենց այն ժամանակ, երբ դրա կարիքը կա: Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Վճարովի է:

9. eMathInstruction

Այս կայքը տրամադրում է էլեկտրոնային դասագրքեր, պատասխաններ, վիդեո դասեր և բանաձևեր հանրահաշիվից, երկրաչափությունից և եռանկյունաչափությունից: Դասարաններ ՝ 8-12-րդ դասարան: Վճարովի է:

10. First in Math

Պարունակում է փաստերի տիրապետմանը, ավտոմատացմանը և տրամաբանական մտածելակերպին ուղղված խաղեր: Դասարաններ ՝ մինչև 8-րդ դասարան: Փորձնական անվճար է:

11. Freckle Education 

Դասարաններ ՝ մինչև 9-րդ դասարան: Ուսուցիչների համար անվճար է:

12. GregTangMath.com

Դասարաններ ՝ մինչև 6-րդ դասարան: Անվճար է:

13. Illuminations

Դասարաններ ՝ նախակրթարանից- մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

14. Illustrative Math

Դասարաններ ՝ 6-8-րդ դասարան: Անվճար է:

15. Istation

Դասարաններ ՝ նախակրթարանից- մինչև 8-րդ դասարան: Վճարովի է:

16. IXL Math

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Վճարովի է:

17. Khan Academy

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

18. LearnZillion

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Պարզագույն տարբերակն անվճար է:

19. Mathletics

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Փորձնական անվճար է:

20. MobyMax

Դասարաններ ՝ մինչև 8-րդ դասարան: Մասնակի անվճար է:

21. Origo Education

Դասարաններ ՝ մինչև 6-րդ դասարան: Վճարովի է:

22. PowerMyLearning

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Վճարովի է:

23. Prodigy Software

Դասարաններ ՝ 1-8-րդ դասարաններ: Ուսուցիչների համար անվճար է:

24. Skoolbo

Դասարաններ ՝ 1-5-րդ դասարաններ: Անվճար է:

25. Splash Math

Դասարաններ ՝ 1-5-րդ դասարաններ: Պարզագույն տարբերակը անվճար է:

26. SumDog

Դասարաններ ՝ 1-5-րդ դասարաններ: Փորձնական անվճար է:

27. Woot Math

Դասարաններ ՝ 3-7-րդ դասարաններ: Ուսուցիչների համար անվճար է:

28. Zearn

Դասարաններ ՝ մինչև 5-րդ դասարան: Վճարովի է:

29. BrainPOP

Դասարաններ ՝ մինչև 8-րդ դասարան: Վճարովի է:

30. Desmos

Դասարաններ ՝ 9-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

31. Flocabulary

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Փորձնական անվճար է:

32. GeoGebra

Դասարաններ ՝ 9-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

33. Kahoot

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: 30 օր փորձնական անվճար է:

34. Math Central

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

35. Numberock

Դասարաններ ՝ մինչև 5-րդ դասարան: Որոշ տեսանյութեր անվճար է:

36. Arithmetic Four

Դասարաններ ՝ 2-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

37. Coolmath Games

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

38. Figure This!

Դասարաններ ՝ 6-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

39. Funbrain

Դասարաններ ՝ 1-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

40. Hotmath

Դասարաններ ՝ 9-րդ դասարանից քոլեջ: Անվճար է:

41. Jefferson Lab

Դասարաններ ՝ 3-11-րդ դասարաններ: Անվճար է:

42. Math Game Time

Դասարաններ ՝ 1-7-րդ դասարաններ: Անվճար է:

43. MATHHelp.com

Դասարաններ ՝ 5-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

44. Math Playground

Դասարաններ ՝ 1-6-րդ դասարաններ: Անվճար է:

46. Ninja Maths

Դասարաններ ՝ 2-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

47. Numeracy Ninjas

Դասարաններ ՝ 2-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

48. PBS Math Club

Դասարաններ ՝ 6-9-րդ դասարաններ: Անվճար է:

49. Quizlet

Դասարաններ ՝ 5-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

50. Reflex

Դասարաններ ՝ 2-6-րդ դասարաններ: Փորձնական անվճար է:

51. Sheppard Software

Դասարաններ ՝ 1-6-րդ դասարաններ: Անվճար է:

52. That Quiz

Դասարաններ ՝ 3-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

53. Toy Theater

Դասարաններ ՝ 1-5-րդ դասարաններ: Անվճար է:

54. Xtramath

Դասարաններ ՝ 1-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

55. Common Core Sheets

Դասարաններ ՝ 1-6-րդ դասարաններ: Անվճար է:

56. Kuta Software

Դասարաններ ՝ 8-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

57. Mashup Math

Դասարաններ ՝ 1-8-րդ դասարաններ: Անվճար է:

58. Math-Aids

Դասարաններ ՝ 1-10-րդ դասարաններ: Անվճար է:

59. Mathalicious

Դասարաններ ՝ 6-12-րդ դասարաններ: Վճարովի է:

60. MathsBot

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

61. National Library of Virtual Manipulatives (NVML)

Դասարաններ ՝ մինչև 12-րդ դասարան: Անվճար է:

62. TopMarks

Դասարաններ ՝ մինչև 8-րդ դասարան: Անվճար է:

63. VirtualNerd

Դասարաններ ՝ 6-12-րդ դասարաններ: Անվճար է:

Հեղինակ՝ Հերմինե Անտոնյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում դասավանդում եմ մաթեմատիկա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s