My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

2019-2020 ուսումնական տարի


Դասընթացների ծրագիրը՝

9-րդ դասարան՝ հանրահաշիվ, երկրաչափություն

10-րդ դասարան՝ հանրահաաշիվ, երկրաչափություն

12-րդ դասարան՝ մաթեմատիկա

ՏՏ. համակարգչային սպասարկում, վեբ ծրագրավորում