My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Անհատական աշխատաժամանակ


1

Աշխատաժամանակի տևողությունը(առցանց միջավայրում)՝ շաբաթական 49+ ժամ

 • 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ  դասարաններում հանրահաշիվ, երկրաչափություն դասընթացների վարում Microsoft Teams հարթակում (շաբաթական 9 ժամ)
 • ՏՏ դասընթաց`ֆեյսբուքյան խմբում (շաբաթական 8 ժամ)
 • դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա (շաբաթական 1 ժամ )
 • դասավանդման հետ կապված աշխատանք սովորողների բլոգների, առցանց հարթակներում գտնվող փաթեթների հետ (շաբաթական 5 ժամ)
 • աշխատանք  կրթահամալիրի կայքերում (շաբաթական 3 ժամ)
 • ուսումնական առցանց պարապմունքի նախապատրաստում (շաբաթական 2 ժամ)
 • մեդիագոծիքների փնտրում,ուղեցույցների պատրաստում, փորձի փոխանակում (շաբաթական 10 ժամ)
 •  մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք (շաբաթական 6 ժամ)
 • հեղինակային կրթական ծրագրի փորձի, նոր գործիքերի ներկայացում Տավուշի ուսուցիչներին (շաբաթական 5 ժամ)
 • արհեստակցական կազմակերպության ղեկավար

Աշխատաժամանակի տևողությունը(ֆիզիկական միջավայրում)՝ շաբաթական 33+ ժամ.

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունք (օրական 15 րոպե)
 • 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ  դասարաններում հանրահաշիվ, երկրաչափություն դասընթացների վարում (շաբաթական 9 ժամ)
 • ՏՏ դասընթաց (շաբաթական 8 ժամ)
 • դասամիջոցներ
 • դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա (շաբաթական 1 ժամ )
 • դասավանդման հետ կապված աշխատանք սովորողների բլոգների, առցանց հարթակներում գտնվող փաթեթների հետ (շաբաթական 5 ժամ)
 • աշխատանք  կրթահամալիրի կայքերում (շաբաթական 3 ժամ)
 • ուսումնական պարապմունքի նախապատրաստում (շաբաթական 2 ժամ)
 • հիգիենիկ պահանջների պահպանում, արտաքին և ներքին ուսումնական տարածքի և գույքի խնամք (շաբաթական 1 ժամ)
 • փորձի փոխանակում
 • մեդիաուրբաթ (շաբաթական մինչև 60 րոպե)
 • աշխատողների ընդհանուր հավաք (ամսական մինչև 60 րոպե)
 • դասավանդողի շուրջտարյա դպրոց (շաբաթական մինչև 60 րոպե)
 • հեղինակային կրթական ծրագրի փորձի փոխանակում
 • Արհեստակցական կազմակերպության ղեկավար