My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

2017-2018 ուսումնական տարի


Ծրագրեր

9-րդ դասարան

11-րդ դասարան

Նախագծեր, հետազոտական աշխատանքներ

Սեպտեմբեր

 • Կրթահամալիրի նոր կայք
 • Քառակուսային հավասարումների լուծման 10 եղանակները
 • Մեկ խնդրի լուծման 21 եղանակները
 • 2000 տարվա գիտական վեճերը. Էվկլիդեսի 5-րդ պոստուլատը

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ.

 • Մի՞շտ է 2×2=4
 • Հատուկ թվերի պատկերասրահը
 • Բարեկամ թվերը
 • Մանկական խնդիրներ մեծերի համար
 • Խնդիրներ, որոնք կարող էին թեորեմներ դառնալ
 • Ինչպես չափել ժամանակը
 • Գաղտնագրումը և մաթեմատիկան
 • Մաթեմատիկայի 7 խոշորագույն խնդիրները
Advertisements