My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Սովորողի գրադարան


Այս էջում հրապարակված է մաթեմատիկա դասընթացի նյութերը, առաջադրանքները ըստ տարիների։

2014-2015 ուսումնական տարի

6-8-րդ դասարան

2015-2016 ուսումնական տարի

7-րդ, 9-րդ, 11-րդ դասարաններ

2016-2017 ուսումնական տարի

Հանրահաշիվ ՝ 8,  10, 10 (ընդհանուր)

Երկրաչափություն` 81010 (ընդհանուր)

Մաթեմատիկա` 12

2017-2018 ուսումնական տարի

Հանրահաշիվ՝ 9-րդ դասարան, 11-րդ դասարան

Երկրաչափություն՝ 9-րդ դասարան, 11-րդ դասարան

2018-2019 ուսումնական տարի

Հանրահաշիվ՝ 9-րդ դասարան, 10 (ընդհանուր)11-րդ դասարան

Երկրաչափություն՝ 9-րդ դասարան, 10 (ընդհանուր)11-րդ դասարան

Մաթեմատիկա` 12

2019-2020 ուսումնական տարի

Հանրահաշիվ՝ 9-րդ դասարան

Երկրաչափություն՝ 9-րդ դասարան

Մաթեմատիկա՝ 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան

Նախագծեր՝

1-ին ուսումնական շրջան

2-րդ ուսումնական շրջան

3-րդ ուսումնական շրջան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s