My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Ծրագրավորողի ակումբ


Թեմաներ՝

Տեսադասեր

javascript

Ամբողջ փաթեթը

HTML բովանդակություն և կառուցվածք

HTML ֆորմաներ

HTML5

CSS

CSS-ից վարժություններ

CSS սփրայթեր

CSS սելեկտերների խորացում

Լեյաութներ, կառուցվածքներ (նախաբան)

Լեյաութներ, կառուցվածքներ (ամբողջական դասընթաց)

Ջավասկրիպի հիմունքներ 1

Ջավասկրիպ հիմունքներ 2

Ջավասկրիպտի հիմունքներ 3

Ջավասկրիպտի հիմունքներ 4

AJAX

JQuery-ի հիմունքները

JQuery֊ի հիմունքները (մաս 2)

Բջջային հավելվածի ուսուցում appinventor-ով:

Վարժություն 1

Վարժություն 2

Վարժություն 3